• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา (RSMS2007)

ประกาศ เนื่องจากกฏหมายใหม่ ICT
ผู้ปกครอง
สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (User) ด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา เช่น 19/12/2530
นักเรียน - นักศึกษา
สามารถล๊อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสนักศึกษา (User) และรหัสผ่าน (Pass) ด้วยวันเดือนปีเกิดของนักศึกษา เช่น 19/12/2530
*** การนำผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Pass) ของผู้อื่นนำมาล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ Account มีโทษตามกฏหมาย ICT

  ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่